Çocuğunuzun Öğrenmesine Ev Ortamında Nasıl Destek Olabilirsiniz?


ılkokuldan itibaren çocuklara, başarılı olabilmeleri için çok çalışmaları gerektiği söylenir. Çocuklar da bunun üzerine, çeşitli deneme ve yanılmalarla kendilerine özgü bir çalışma yöntemi geliştirmeye çalışır. Ancak bu her zaman, çocukları başarıya götüren ve öğrenmelerini en üst düzeyde sağlayan bir yöntem olmayabilir.
 

Okul başarısı, öğrenim hayatı süresince gerek aileler, gerekse öğrenciler ve öğretmenler açısından önemli bir konudur. Anne-babaların bu konuda yapabilecekleri en önemli şey, çocuğun öğrenme biçimini keşfetmesine yardımcı olup, onun planlı çalışmasında dış kontrolü sağlamaktır. Aileler bu süreçte mutlaka okuldan da destek almalıdır. Okul, öğrencinin öğrenme profillerini belirlemek adına; O’nu yakından takip etmek, veli-öğrenci görüşmelerini düzenli olarak gerçekleştirmek, çocuğun sorumluluk alma ve birey olma niteliklerini desteklemek gibi önemli katkılarda bulunmalıdır. Sistemli okul ortamı, çocuğa ve veliye bu keşif sürecinde yardımcı olacaktır.

Çocuğu öğrenmeye yöneltecek, teşvik edecek önemli bir neden olmadıkça, öğrenmenin gerçekleşmesi zorlaşır. Niyet ve istek olmadığında ise ilgi kolayca başka yöne kayabilir, dikkat dağılabilir. Anne-babalar bu durum karşısındaki görüşlerini ise çoğunlukla şu sözlerle ifade eder:  “Ders çalışmıyor. Ben söylediğim zaman kısa bir süre derse oturuyor. Ama yeterli olduğunu düşünmüyorum.” Bu ve benzeri yakınmalar ebeveynlerce sıklıkla dile getirilir. Bu noktada bilinmesi gereken; insanda merak uyandıran konu alanlarının daha çabuk öğrenilebildiği ve bu öğrenmenin daha kalıcı olduğudur. Çocuklarımız için yapabileceğimiz en iyi şey, onları araştırmaya yönlendirmektir. Çocuk için öğrendiği konu ilgi çekici değilse, öğrenmeye karşı da istek duymayacaktır. Oysa çocuğu başarıya taşıyacak olan, kendisi için uzun vadeli bir hedef belirleyip, bir ölçüde günlük zevklerini de erteleyerek, bu hedef doğrultusunda çalışmak olacaktır. Çocuğun kendi ihtiyaçlarına uygun bir hedef belirleyerek her gün ne kadar ilerlediğini, ne ölçüde geliştiğini görmesi, kısacası başkalarıyla değil kendisi ile yarışması önemlidir. Ders çalışmak çocuğumuzun sorumluluğudur. Ancak çoğu zaman evlerde çocuk ve aile arasında bu konu yüzünden büyük çatışmalar yaşanır. Ders çalışma sorumluluğu çocuğun yaşamındaki diğer sorumluluklardan sadece birisidir.

Çocuk bu konuda problem yaşıyorsa “Etkin Çalışma Yöntemleri” geliştirmek ve uygulamak önemlidir. “Etkin Çalışma Yöntemleri” nelerdir?

 • Ev içinde öğrencinin yalnızca ders çalışmak için kullandığı “çalışma alanı” olmalıdır.
 • Fiziksel koşullar açısından en iyi öğrenme, çocuğun boyuna uygun masa ve sandalyede oturarak çalışıldığında gerçekleşir.
 • Uzanarak çalışma, uykunun gelmesine yol açtığı için uygun değildir.
 • Çalışma ortamında klasik ya da enstrümantal müzik çalabilir.
 • TV, bilgisayar, telefon, küçük kardeş, serbestçe dolaşan evcil hayvanlar; çalışmayı engelleyen ortam faktörleridir.
 • Her öğrenci; ailesiyle birlikte olduğu zamanları, uyku ve yemek saatlerini, spor-kültürel etkinlikler için ayırdığı vakti de dikkate alarak “Haftalık Program” yapmalıdır.
 • Öğrenci “Haftalık Program” yaparken, her ders için ayrılan zamanda gerçekleştirmeyi planladığı hedefi olmalıdır. 10 matematik sorusunu, 30 dakikada çözüp masadan kalkmak gibi…
 • Ödev yapmaya başlamadan önce okulda o dersle ilgili işlenen konular mutlaka tekrar edilmelidir.
 • Her dersi çalışmak için ayrılan süre en az 20, en çok 40 dakika olmalıdır.
 • 40 dakikalık çalışmayı, 10 dakikalık tekrar ve 10 dakikalık dinlenme süresi izlemelidir.
 • Dinlenme aralarında öğrenci fiziksel ihtiyaçlarını karşılayabilmeli ve kendini ödüllendirmelidir.
 • Hafta sonları, her dersten hafta boyunca yapılanlar tekrar edilmelidir.
 • Yabancı dil ve sözel dersler (Türkçe, Hayat Bilgisi vb.) sık yapılan tekrarlarla, sayısal dersler (Matematik, Fen Bilgisi vb.) bol örnek çözülerek öğrenilebilir.
 • Öğrenci, her gün aynı saat ve yerde çalışması, hazırladığı programa uyması için anne-baba tarafından desteklenmelidir.
 • Unutmayın ki, sınavlar öğrencinin ilgili dersin konularını ne kadar öğrendiğini gösteren ölçme araçlarıdır.
 • Sınav hazırlığı, anlatılan ilkeler doğrultusunda uzun bir zaman dilimine yayılarak yapılmalı, sınavdan önceki gün yalnızca genel tekrara ayrılmalıdır.
 • Öğrencinin gerçekleştirdiği tüm bu çalışmaların ve içsel disiplinin karşılığı, maddi ödüller olmamalıdır.

 

Dikkat!

 • Asla çocuğunuzun yerine ödevlerini, alıştırmalarını siz yapmayın.
 • Ödev, öğrencinin sorumluluklarından birisidir. Hayatında başka sorumlulukları olan ve yerine getiren bireyler, öğrenme sorumluluğunu da yerine getirir.
 • Çocuğunuzun dikkatini toplamakta zorlandığını gözlüyorsanız, çalışma alışkanlığını yerleştirmek için 20 dakikalık oturumlarla başlayıp, zaman içinde çalışma süresini artırmasını destekleyin.
 • Her çocuğun farklı alanlarda, farklı kapasitesi vardır. Çocuğunuzdan kapasitesi ölçüsünde başarı beklemek ve onu başka çocuklarla karşılaştırmamak başarısını artıracaktır.

 

Unutmayın;

Hedeflere; güven, iş birliği ve sağlıklı iletişimle ulaşılabilir.

 

Işık Dondurucu

Eyüboğlu Eğitim Kurumları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

Uzman Psikolojik Danışman