Gizlilik ve Güvenlik

EZA, İnternet Sitesinden Üyeler tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Sitede çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, EZA, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. 

Üyelik veya İnternet Sitesi üzerindeki çeşitli form ve oylamaların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi), demografik bilgileri (yaşınız ve gelir seviyeniz gibi) ve mali bilgileri (kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 gibi)EZA’ya vermeleri gerekmektedir. Siparişlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler EZA tarafından saklanır ve gerektiğinde teslimat sırasında lojistik ve kargo firmalarına aktarılır.Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. 

Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler kredi kartı numarası, son kullanma tarihi, CVV2 de dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. EZA, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri EZA veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. EZA tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya İnternet Sitesi üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; EZA ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. 

EZA, İnternet Sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. EZA, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Kişisel bilgileriniz; isim-soy isim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. EZA, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini EZA’nın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda EZA, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere; ·EZA’nın kullanıcılarla akdettiği Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları’nın ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla; ·Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak; ·Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi; ·Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. EZA, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. EZA, kullanıcılar ve kullanıcıların İnternet Sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, İnternet Sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin Siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler. EZA, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri mesajların içine, mesajı gönderen kullanıcının cep telefonu numarası bilgisini ekleyebilir. EZA tarafından İnternet Sitesi dâhilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, EZA ve işbirliği içindeki kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistikî analiz yapmak ve veri tabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır. EZA, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman İnternet Sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. EZA’nın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri İnternet Sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

X

Tedarikçi Başvuru Formu

Tedarikçi olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Gönder