14 Farklı Yoga Çeşidi Olduğunu Biliyor Muydunuz?

Günümüzde Batı’da en çok tanınan yoga biçimi Hatha Yoga’dır. Hatha Yoga, beden çalışmaları ağırlıklıdır. Yoga duruşları (asana) ve nefes teknikleri (pranayama) gibi çalışmalarla beden ve zihnin ortak hareket etmesi sağlanarak meditasyona hazırlık yapılır.
 
Zaman içerisinde Hatha Yoga’yı temel alan birçok yoga çeşidi  geliştirilmiştir. Farklı uygulamalar içerse de tüm bu yoga çeşitlerinin amacı farklı yoga duruşlarıyla beden ve zihin birliği sağlamaktır. Bu duruşların uygulanması sırasında, bazı sistemler duruşların doğru uygulanmasına, bazılarıysa hareketle nefesin eşzamanlı yapılmasına odaklanır. Değişik yoga sistemleri de olsa hepsi aynı temelden çıkmış ve farklı gereksinimler doğrultusunda geliştirilmiştir.
 
Yoga, zihinsel ve bedensel rahatlama, bedenin güçlenmesi, meditasyona hazırlık ya da sadece sağlıklı olmak için egzersiz amaçlı yapılabilir. Kişinin amacı bunlardan hangisi ise ona göre bir yoga çeşidini seçebilir. Önemli olan kişinin kendi gereksinimleridir. Çoğunlukla benzer çalışmalar içeren fakat farklı uygulama stillerine sahip sistemler arasından kişi kendine uygun olanı bularak deneyebilir.
 
Bazı yoga sistemleri duruşların ardı ardına yapıldığı, güç gerektiren uygulamalarla yeni başlayanların zorlanabilecekleri çalışmalar içerirken bazı sistemler nefes tekniklerine ağırlık verebilir. Dinamik çalışmaları seven kimseler için uzun süre belli duruşlarda kalınan çalışmalar sıkıcı bulunabilir ya da zihinsel gevşemeyi ön planda tutanlar için hareketli ve güç gerektiren çalışmalar kişiye istediğini vermeyebilir. Böyle bir durumda, aradığını bulamayan kişi yogayı sevmediğine karar verebilir. Oysa yoga farklı çeşitleri bulunan geniş kapsamlı bir sistemdir. Önemli olan kişinin bu çeşitler arasından kendine uygun olanı bulabilmesidir.
 
Birçok farklı çeşidi olan Hatha Yoga’nın en bilinen ve tercih edilen sistemlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Ananda Yoga

‘Bir Yoginin Otobiyografisi’ adlı kitabın yazarı Paramhansa Yogananda’nın öğrencisi Swami Kriyananda tarafından geniş kitlelere tanıtılan Ananda Yoga, Yogananda’nın Kriya Yoga tekniklerini temel alan bir disiplindir. Bilinç seviyesini yükselterek beden, zihin ve ruh arasındaki dengenin sağlanmasını amaçlar. Çalışmalarında yoga duruşları, nefes teknikleri ve meditasyonun yanı sıra yoga felsefesi de yer alır.

Ananda Yoga’yı diğer yoga çeşitlerinden ayrılan en önemli iki özelliği, enerji yükseltme çalışmaları ve yoga duruş gerçeklemeleridir. Enerji yükseltme çalışmaları, enerjiye odaklanma, kontrol etme ve yükseltmeyi sağlamak üzerine Yogananda tarafından geliştirilmiş serilerden oluşur. Gerçeklemeler ise, duruşların etkisini güçlendirmek için her duruşa özel tasarlanmış çalışmalardır. Amaç, zihnin etkin olarak yoga duruşunda odaklı kalmasını sağlamaktır.

Ashtanga Yoga

Ashtanga Yoga, Patanjali’nin yoganın sekiz organı kavramı üzerine kurulu bir yoga sistemidir. K. Pattabhi Jois tarafından geniş kitlelere tanıtılan Ashtanga Yoga’da, yoganın sekiz dalının uygulanabilmesi için öncelikle bedenin güçlü ve sağlıklı olması gerekir. Bunu sağlayabilmek için, duruşların nefesle eşzamanlı olarak aşamalı seriler halinde uygulandığı çalışmalar geliştirilmiştir. Bu çalışma sürecinde bedenin sıcaklığı içeriden yükseltilerek bolca terleme yoluyla tüm toksinler atılarak beden arındırılır.
 
Asthanga Yoga’da duruşlar vinyasa ve tristhana ile uygulanır. Vinyasa, hareket ve soluma sistemidir. Her duruş bir nefes eşliğinde uygulanır. Arka arkaya uygulanan duruşlar nefeslerle eşzamanlı ilerler. Tristhana ise duruş, soluma ve belli bir bölgeye odaklanmanın birlikte uygulamasıdır. Duruşlar nefeslerle eşzamanlı ilerlerken bedenin belli bölgelerine odaklanılır. Aynı anda nefese, duruşa ve bölgeye odaklanma ciddi bir konsantrasyon gücü gerektirir.

Bikram Yoga

Adını, kurucusu Bikram Choudhury’den alan Bikram Yoga, sıcaklığı 40 derece olan bir odada, 26 yoga duruşundan oluşan serilerin uygulandığı bir yoga çeşididir. Her duruş genellikle iki kez tekrarlanır ve duruşlarda bir süre kalınır. Bir çalışma genellikle 1,5 saat sürer ve duruşların sonunda Kapalabhati Nefesi uygulanır.
 
Bikram Yoga, kurucusunun diziyle ilgili ciddi bir sorunu çözmeye çalışması sırasında ortaya çıkmıştır. Amacı, kasların, eklemlerin ve bağların zarar görmeden ısınması ve esnemesini sağlamaktır. Aynı zamanda bedendeki toksinlerin atılmasına, zayıflamaya, gevşemeye ve kan dolaşımının artmasına da yardımcıdır.

Integral Yoga

Swami Satchidananda tarafından geliştirilen Integral Yoga, farklı yoga çeşitlerinin bir sentezidir. Hatha, Raja, Bhakti, Karma, Jnana ve Japa Yoga’nın belli özelliklerini alınıp birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş bir sistemdir. Bedenin sağlıklı ve güçlü, duyuların kontrol altında olduğu, zihnin disiplin altına alındığı, kalbin sevgiyle dolduğu, saf bir ego ve barış içinde yaşayan bireyler oluşturmak Integral Yoga’nın amacıdır.

Iyengar Yoga

Hatha Yoga’nın bir çeşidi olan Iyengar Yoga, Patanjali’nin Yoga Sutraları’nı temel alan B.K.S. Iyengar tarafından geliştirilmiştir. Hatha Yoga duruşlarının bant, blok, yastık, battaniye, sandalye ve kayışların destek olarak kullanılarak uygulandığı bir sistemdir. Bu destekler, duruşların daha kolay, güvenli ve etkili biçimde yapılmasına olanak sağlar. Duruşlarda uzun süreli kalınır ve duruşlar arası geçişler yavaştır. Özellikle, yogaya yeni başlayan, esnek olmadığını düşünen ve rahat hissetmek isteyenlerin tercih ettiği Iyengar Yoga, dayanıklılığı, esnekliği, gücü, dengeyi ve odaklanmayı geliştirmeye yardımcıdır. Aynı zamanda bedenin gevşemesi ve kan dolaşımının artmasını da sağlar.

Japa Yoga (Mantra Yoga)

Mantra, zihinsel olarak ya da yüksek sesle tekrarlanan bir kelime, hece ya da sözcük grubudur. Bunu yapmaktaki amaç, zihnin mantraya odaklanarak yoğunlaşmasını sağlamak ve zihinsel sakinliğe ulaşmaktır. Mantra Yoga, kişinin dikkatini dağıtacak herhangi bir dışsal sesten kendini soyutlayarak mantraya konsantre olması için yapılan uygulamalardır.

Kripalu Yoga

Swami Kripalvanandaji’nin öğrencisi Amrir Desai tarafından geliştirilen Kripalu Yoga, duruşların yumuşak ve nazikçe uygulandığı bir sistemdir. ıçsel gelişimin ön planda olduğu Kripalu Yoga’nın amacı beden, zihin ve ruh birliğinin sağlanmasıdır. Üç aşamalı bir uygulaması vardır. Öncelikle, duruşlar nefesle birlikte eşzamanlı uygulanır; ikinci olarak, duruşlarda uzun süre kalınır ve odaklanmayı güçlendiren meditasyon çalışması yapılır ve üçüncü olarak da hareket halinde meditasyonun gerçekleştirilmesi gelir. Böylece beden, zihin ve ruh birliği sağlanacaktır.

Kundalini Yoga

Yogi Bhajan tarafından geniş kitlelere tanıtılan Kundalini Yoga, kuyruk sokumunda bulunduğu söylenen enerjinin uyandırılması ve belirli seviyelerde yükseltilmesi üzerine tekniklere sahip bir sistemdir. Bunun için öncelikle çakraları öğrenmek gereklidir. Çalışmalar, yoga duruşları, nefes teknikleri, mantra ve meditasyon içerir. Çoğunlukla, bir öğretmen eşliğinde uygulanması önerilir.

Power Yoga

K. Pattabhi Jois’in geliştirdiği Power Yoga, Ashtanga Yoga’nın Batı’daki yorumudur. Fiziksel esnekliğin geliştirilmesi ve öz disiplinin sağlanmasını amaçlayan bir sistemdir. Nefesle eşzamanlı uygulanan duruşlar, dışardan bakıldığında yumuşak bir akış içinde uygulanıyor gibi görünse de gerçekte ağır ve bedeni zorlayıcı bir çalışmadır. Diğer yoga çeşitlerinden en önemli farkı, duruşlar arasında bekleme olmaması, duruşların arka arkaya bir akış içerisinde gerçekleştirilmesidir. Kasların zorlanmaması için genellikle sıcak bir odada gerçekleştirilen çalışmadan önce ısınma hareketleri yapılır.

Satyananda Yoga

Swami Satyananda Saraswati tarafından geliştirilen Satyananda Yoga, Hatha, Karma, Bhakti, Jnana ve Raja Yoga’yı kapsar. Yalnızca fiziksel çalışmalara ağırlık vermekle kalmaz, beden ve zihin birliği sağlamak üzere uygulamaları bulunur. Kadim yoga geleneği üzerine kurulan sistem günümüz yaşamına uyarlamıştır. Yogayı duruşların dışında, bir hayat felsefesi olarak yaşama yaymayı hedefler.

Sivananda Yoga

Swami Sivananda’nın öğrencisi Vishnu-devananda tarafından geliştirilen Sivananda Yoga, ağırlıklı olarak nefes tekniklerinin uygulandığı bir sistemdir. Çalışma, bedenin esneklik ve gücünün artırılmasını sağlayan 12 temel yoga duruşu, nefes teknikleri ve meditasyon içerir. Bu çalışmayı yapabilmek için vejetaryen olmak zorunludur. Bunların yanı sıra, Sivananda Yoga olumlu düşünme üzerine kurulu bir yoga sistemidir.

Viniyoga

Hatha Yoga’nın bir çeşidi olan Viniyoga, Patanjali’nin Yoga Sutraları üzerine Tirumalai Krishnamacharya tarafından geliştirilmiş ve oğlu T.K.V. Desikachar tarafından geniş kitlelere tanıtılmış bir sistemdir. Tüm yoga çeşitlerini içinde barındıran Viniyoga’nın özelliği, birebir uygulama olmasıdır. Öğretmen ve öğrenci, öğrencinin gereksinimleri ve kapasitesi doğrultusunda çalışmalar yapar. Uygulama sırasında duruşlar ardı ardına yapılır, duruşlarda beklenmez. Önemli olan, duruşun en iyi şekilde uygulanması değil, kişinin yapabildiği kadarıyla uygulamasıdır. Çalışmalarda nefes uygulamaları da geniş yer alır.

Yin yoga

Meditasyonda uzun süre hareketsiz kalabilmek için bedenin güçlendirilmesi ve esnetilmesi gerekir. Yin Yoga, içerdiği duruş ve meditasyon uygulamalarıyla bunu sağlamaya yönelik bir sistemdir. Ağırlıklı olarak, bağ dokuları, kuyruksokumu, pelvis bölgesi ve kalçalara odaklı çalışmaları bulunur. Eklem ve bağ dokularının verimli çalışmasına katkıda bulunur. Uygulamalar, bedenin esnek ve güçlü olmasını sağlarken, zihin gevşer ve daha rahat odaklanır; en önemlisi ise meditasyonda uzun süre oturmayı kolaylaştırır. Çalışmalar duruş, meditasyon ve nefes uygulamaları içerir.

Yoga Nidra

Yoga Nidra, bilinçli derin uyku halidir. Shavasana duruşundayken derin gevşeme sonucu bilinç açıkken aynı zamanda derin bir uyku halinde olunur. Bir Yoga Nidra dersi yaklaşık 40 dakika sürer. Shavasana duruşuna girmeden önce çeşitli nefes uygulamaları ve gevşetici duruşlar uygulanır. Shavasana sırasında öğretmen, farkındalığı sağlamak ve uyku haline geçmeyi önlemek üzere sesli olarak öğrencilerin bedenlerinin farklı bölgelerine odaklanmaları için yönlendirir. Bu çalışma, konsantrasyonu güçlendirirken, bedende derin gevşeme sağlayarak duygusal ve zihinsel rahatlamayı da beraberinde getirir.
 

Kaynak: Yoga Rehberi

X

Tedarikçi Başvuru Formu

Tedarikçi olmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.

Gönder